Domov

Združenie Duševták o.z. pre svojich členov a širokú verejnosť, organizuje aktivity stimulujúce zdravý fyzický a emocionálny rozvoj osobnosti.

Pre našich členov ako aj všetkých záujemcov preto organizujeme okrem kurzov osobnostného rozvoja, tanečných kurzov aj kultúrne podujatia a vzdelávanie sa v nových pohľadoch na dospelé vzťahy a spôsoby ako ich zlepšovať. Veríme totiž, že dospelé osobné vzťahy sú hnacou silou v každej spoločnosti. Keď dokážeme zlepšovať naše osobné vzťahy, prispejeme takisto k ozdraveniu vzťahov v našom okolí.

O nás

Združenie Duševták o.z. pre svojich členov a širokú verejnosť, organizuje aktivity stimulujúce zdravý fyzický a emocionálny rozvoj osobnosti. Pre našich členov ako aj všetkých záujemcov preto organizujeme okrem kurzov osobnostného rozvoja, tanečných kurzov aj kultúrne podujatia a vzdelávanie sa v nových pohľadoch na dospelé vzťahy a spôsoby ako ich zlepšovať. Veríme totiž, že dospelé osobné vzťahy sú hnacou silou v každej spoločnosti. Keď dokážeme zlepšovať naše osobné vzťahy, prispejeme takisto k ozdraveniu vzťahov v našom okolí.

Naše služby

Párové poradenstvo a riešenie konfliktov Osobnostný rozvoj a terapia